ส่งผลกระทบ

ดูชีวิตของ Fate ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการเข้าร่วมในค่ายของสปอร์ตเฟรนด์ และเรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเธอมากเพียงใด

เรากำลังส่งผลกระทบต่อเยาวชนกว่า 250,000 คน ครอบครัว และ ชุมชนของพวกเขา

10,000+

คริสตจักร

12,000+

โค้ช

250,000+

เยาวชน

ดู ไฮไลท์พันธกิจปี 2021
God is meeting thousands of young Nigerians on the soccer field. Samuel was one of them. Now, 10 years later, he is coaching a team of his own!
5,500

จำนวนโค้ชที่ได้รับการฝึกอบรมในปี 2019

3,000+

จำนวนครอบครัวที่ได้รับอาหารยังชีพในช่วงโรคระบาดโควิด 19

3 ปีที่ผ่านมา

25,000+

จำนวนผู้เชื่อใหม่

85

จำนวนคริสตจักรใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

Norma, Gladys and Raquel in Peru are boldly walking as Christ did, seeking out the lost and hopeless, and calling them out of darkness into His glorious light.

ขอบคุณ

นี้คือวิดีโอ 10 วินาทีเพื่อกล่าวขอบคุณโดยหนึ่งในทีมของเราที่ประเทศไทย