โค้ชดีสามารถพลิกเกมส์ให้ชนะได้
แต่โค้ชที่ยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนักกีฬาได้

-John Wooden

เราคือใคร

สปอร์ตเฟรนด์ คือ พันธกิจหนึ่งขององค์กรมิชชั่นนานาชาติ SIM ที่ทำพันธกิจสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และ ถ้อยคำแห่งความเชื่อขององค์กร

นิมิตของเรา

เพื่อจะเห็นคริสตจักรทั่วประเทศไทย
สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์
ผ่านพันธกิจกีฬา

พันธกิจของเรา

อบรม เตรียมความพร้อมแก่คริสตจักร
และผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร
เพื่อการสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต์
ผ่านพันธกิจกีฬา ท่ามกลางเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

แรงบันดาลใจของเรา

เราตระหนักว่า ไม่ควรมีใครเกิดมาแล้วตายไปโดยที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า

42% ของประชากรทั่วโลก มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

เยาวชนมากมายทั่วโลกเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เลวร้าย

คือ ความยากจน การขัดแย้ง แก๊งวัยรุ่น ยาเสพติด การทารุณกรรม ความสัมพันธ์ที่แตกสลาย ความเจ็บป่วยทางจิตใจ คำถามเรื่องตัวตนของพวกเขา และอีกมากมาย

คริสตจักรช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

เราเชื่อว่าพันธกิจกีฬาเป็นเครื่องมือการรับใช้ที่เยี่ยมยอดของคริสตจัร เพื่อใช้สร้างความสัมพันธ์กับเยาวชน และแบ่งปันความหวังของข่าวประเสริฐให้แก่พวกเขา โค้ชกีฬาไม่ใช่เพียงแค่โค้ชเรื่องกีฬาเท่านั้น แต่พวกเขากลายเป็น “โค้ชชีวิต” มากและมากขึ้นในการดูแล เป็นที่ปรึกษา และให้ความรักแก่เยาวชน โดยเดินไปด้วยกันกับพวกเขาเพื่อผ่านความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตไปได้ และช่วยให้กลายเป็นสาวกของพระเยซูที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ โดยพระคุณของพระเจ้า จะมีอีกหลายชีวิตได้รับผลกระทบนิรันดร์ คริสตจักรใหม่เกิดขึ้น และทั้งชุมชนได้รับการเปลี่ยนแปลง

“หลังจากที่ได้รู้จักกับ Sports Friends ผมเริ่มใช้ฟุตบอลเพื่อเข้าถึงเยาวชน เป็นสะพานเชื่อมต่อไปยังชุมชน พระเจ้าได้ใช้ทุกคนในทางที่แตกต่างกัน แต่สำหรับผมนั้น พระองค์ใช้ผ่านพันธกิจกีฬา พระเจ้าสามารถใช้ลูกฟุตบอล 1 ลูก สร้างผลกระทบในชีวิตเด็ก 1 คน ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา รวมถึงประเทศ หรือแม้กระทั่งทั่วโลกนี้ได้”

— โค้ชยา ประเทศไทย