เรารับใช้ที่ไหนบ้าง

สปอร์ตเฟรนด์อยู่ใน 5 ทวีปทั่วโลก และ มีทั้งหมด 19 ประเทศ

บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุด ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมักจะประสบปัญหาภัยแล้ง และ การขาดแคลนอาหารอยู่เสมอ ประชากร 90% ยังทำการเกษตรเพื่อยังชีพ และ ยังติดกรอบความคิดของความยากจน

64%

ประชากรที่อายุน้อยกว่า 25 ปี

ประชากรของบูร์กินาฟาโซมีอายุน้อยกว่า 25 ปี ถึง 64% การแตกสลายของครอบครัว และ การไล่ตามหาโอกาสที่ดีกว่าในเมือง ส่งผลให้มีจำนวนเด็กข้างถนนจำนวนมากในเมืองใหญ่ของประเทศ

FROM THE BLOG

Bless those who persecute you

Read More

คำอธิษฐาน

อธิษฐานเผื่อเยาวชนในบูร์กินาฟาโซ จะติดตามความหวังและชีวิตที่มีอนาคตกับพระคริสต์ อธิษฐานที่พวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดใหม่ ขอพระเจ้าเปิดหนทางให้แก่พวกเขา

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in West Africa.

Read More

เอธิโอเปีย

เอธิโอเปีย คือ หนึ่งในชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนี้ แต่ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากความแห้งแล้ง ความอดอยากซ้ำซาก และความตึงเครียดระหว่างชนเผ่าและประเทศเพื่อนบ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อปี

26,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากรคือ 850 USD หรือราว ๆ 26,000 บาท ขณะที่คริสตจักรเติบโตขึ้น และ เข้าถึงชนชาติต่าง ๆ พวกเขากลับมีทรัพยากรที่จำกัด

FROM THE BLOG

Jesus washed my feet

Read More

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับอิสรภาพในการนับถือศาสนาในเอธิโอเปียในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราอธิษฐานเผื่อสันติสุข และ การจัดเตรียมของพระองค์ให้แก่ประเทศด้วยมรดกที่สวยงามท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in East Africa.

Read More

กานา

ชนชาติทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกนี้ มีความมั่นคงทางสัมพันธภาพ เป็นตัวอย่างของการมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ ความเชื่อ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติภาพ สปอร์ตเฟรนด์ได้ร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึง โดยใช้พันธกิจกีฬา

40%

ประชากรที่อายุน้อยกว่า 15 ปี

กานาคือประเทศที่มีประชากรอายุน้อย (40% ของประชากรมีอายุน้อยกว่า 15 ปี) ดังนั้นพันธกิจกีฬาเป็นเครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องกับอายุ สนุก และมีพลังในการแสดงความรักที่ลึกซึ้งของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา

FROM THE BLOG

Serving Ghana through sport

Read More

คำอธิษฐาน

พระบิดา เราอธิษฐานเผื่อครอบครัว และ คริสตจักรต่าง ๆ ในกานา ให้เข้ามาใกล้กับพระองค์ และเข้าใกล้กันและกัน โปรดสร้างชุมชนผู้นำที่มีภาระใจที่จะเห็นอาณาจักรของพระองค์เกิดขึ้นทั่วดินแดนนี้

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Ghana.

Read More

แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ มักถูกเรียกว่า จะงอย หรือ แตรแอฟริกา ประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์กับความรุนแรง สงครามกลางเมือง และการข่มเหงอย่างหนัก สปอร์ตเฟรนด์ได้บุกเบิกและพยายามขยายงานออกไปในที่ที่แม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เพราะยังมีคริสเตียนจำนวนน้อยมาก

หลายล้านคน

เผชิญหน้ากับการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก

มีหลายล้านครอบครัวที่กำลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอาหาร และ ภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และความขัดแย้งอย่างเรื้อรังที่เกิดในภูมิภาคนี้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนา

FROM THE BLOG

From camper to coach

Read More

คำอธิษฐาน

พระบิดา แม้ว่าการต่อสู้ และ การกดขี่บีบบังคับดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น เราร้องขอต่อความจริงและความยุติธรรมของพระองค์ที่จะส่องสว่างในภูมิภาคนี้ โปรดนำการปลดปล่อยและความหวังมาถึงประชากรของพระองค์

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in nations where many do not know Him.

Read More

เคนยา

เคนย่า คือ ศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันออกในการขยายตัวทั้งด้านดีและเลว ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจของคริสเตียน การศึกษาทางศาสนศาสตร์ และพันธกิจคริสตจักรมีมากมายที่นี้ แต่ก็ยังมีปัญหาทุจริตอย่างเป็นระบบ ทำให้มีกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย และการค้ายาเสพติดอย่างแพร่หลายเช่นกัน

500,000

ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในเคนย่า

เคนย่า มีผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียนไว้เกือบครึ่งล้านคน และในค่ายผู้ลี้ภัย Kakuma องค์กรสปอร์ตเฟรนด์ได้ฝึกอบรมโค้ชมากกว่า 70 คนในการทำพันธกิจท่ามกลางชุมชนจำนวนมากของผู้พลัดถิ่นนี้

FROM THE BLOG

Hope in hard places

Read More

คำอธิษฐาน

พระบิดา เราอธิษฐานเผื่อความรอดมาถึงทุกคนที่อยู่ในเคนย่าในฐานะของผู้พลัดถิ่นและลี้ภัย ขอความหวังและความยุติธรรมของพระองค์เติมเต็มดินแดนนี้

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Kenya.

Read More

มาลาวี

มาลาวีคือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีประชากรที่เป็นเยาวชนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหา และ ความท้าทายของภัยแล้ง และ น้ำท่วมอยู่เสมอ รวมถึงโรดเอดส์ และความยากจน แต่พระเจ้ากำลังทำงานของพระองค์อยู่เช่นกัน

47%

จำนวนเด็กที่ด้อยพัฒนาการ

Children are underdeveloped

FROM THE BLOG

Precious in His sight

Read More

คำอธิษฐาน

พระบิดา เราอธิษฐานวิงวอนเพื่อเยาวชนของมาลาวีที่หิวโหยอาหารและอนาคต โปรดนำพวกเขาเข้ามาใกล้ชิดพระองค์อย่างลึกซื้ง จากความรักที่สำแดงออกเป็นการกระทำโดยคริสตจักรของพระองค์

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in East Malawi.

Read More

ไนเจอร์

จำนวนผู้เชื่อที่รู้จักพระคริสต์ในไนเจอร์มีน้อยกว่า 1% ประเทศนี้อยู่อันดับรั้งท้ายในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา และต้องการทางของพระเจ้าอย่างยิ่งที่จะนำสันติสุขและสติปัญญามาให้พวกเขา

2 ปี

เวลาที่ได้เรียนหนังสือ

ในไนเจอร์ จำนวนปีเฉลี่ยที่ประชากรเรียนในระบบการศึกษาปกติคือ 2 ปีเท่านั้น พันธกิจกีฬา คือ โอกาสในการลงทุนในชีวิตของคนรุ่นต่อไปได้อย่างเหลือเชื่อ

FROM THE BLOG

The power of a gift

Read More

คำอธิษฐาน

ในประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องทุจริต ความไม่สงบ และการข่มเหงทางศาสนา ทำให้ผู้ติดตามพระคริสต์ในไนจีเรียหลายคนต้องตายเพื่อข่าวประเสริฐ สปอร์ตเฟรนด์มีภาระใจอยากเห็นพระเยซูถูกยกขึ้นสูง และปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Niger.

Read More

ไนจีเรีย

ในประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องทุจริต ความไม่สงบ และการข่มเหงทางศาสนา ทำให้ผู้ติดตามพระคริสต์ในไนจีเรียหลายคนต้องตายเพื่อข่าวประเสริฐ สปอร์ตเฟรนด์มีภาระใจอยากเห็นพระเยซูถูกยกขึ้นสูง และปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ

อันดับที่ 9

ประเทศที่ถูกจับตามอง

ไนจีเรีย ถือว่าเป็นประเทศที่ถูกจับตามองในโลกนี้เป็นอันดับที่ 9 ในเรื่องของการข่มเหง ความรุนแรงที่ต่อต้านคริสเตียนอย่างแพร่หลาย ถูกจัดการอย่างดี และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

FROM THE BLOG

From player to coach

Read More

คำอธิษฐาน

พระเจ้า เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความกล้าหาญ และ ความมุ่งมั่นของชาวไนจีเรีย โปรดอวยพรและปกป้องคนที่ได้ติดตามพระองค์แม้อยู่ภายใต้ความกดดันอันเหลือเชื่อ และโปรดนำการฟื้นฟูทั่วประเทศนี้

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Nigeria.

Read More

เปรู

เปรูมีความงดงามทางธรรมชาติอย่างมาก มีทะเลทรายริมฝั่งทะเล ป่าดิบชื้นอเมซอน และภูเขา Andean แต่ภายใต้ความงดงามเหล่านี้ ประเทศกลับเต็มไปด้วยความแตกแยก ความทุกข์ยากจากปัญหาทุจริต การทำลายสิ่งแวดล้อม และการไม่ไว้ใจกัน

1%-13%

การเติบโตของคริสตศาสนา

การเติบโตของคริสตจักรและคริสเตียนจาก 1% ในปี 1960 จนถึงเกือบ 13% ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะประชากรในชนบท และ ในป่าทึบที่มีงานแปลพระคัมภีร์ในภาษาของพวกเขา

FROM THE BLOG

Pursued By Love

Read More

คำอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอบคุณพระองค์ที่ได้สร้างผู้นำขึ้นในคริสตจักรต่าง ๆ ของชาวเปรู ขอให้ความรัก แสงสว่าง และความหวังอยู่กับคนของพระองค์เมื่อเราประกาศเรื่องของพระองค์ ผ่านเครื่องมือของพันธกิจกีฬา

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Peru.

Read More

เซเนกัล

ด้วยมีประวัติศาสตร์อันมืดดำหลายศตวรรษในการค้าขายทาส เซเนกัลยังคงมืดดำต่อความรู้ในพระคริสต์อีกด้วย แต่แสงสว่างของพระองค์กำลังฉายออกมาท่ามกลางเยาวชนหลายร้อยคนที่ร่วมในทีมพันธกิจสปอร์ตเฟรนด์

เยาวชน 1 แสนคน

เซเนกัล แม้เล็กน้อยแต่ยืดหยุ่นได้

จำนวนเยาวชน 1 แสนคนในเซเนกัล (เรียกว่า Talibe) ถูกบังคับให้เป็นขอทานอาหารและเงินตามถนน พวกเขาถูกทารุณกรรมและถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างมิชอบ

FROM THE BLOG

เซเนกัล แม้เล็กน้อยแต่ยืดหยุ่นได้

Read More

คำอธิษฐาน

พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อเยาวชนในเซเนกัล เรารู้ว่าพวกเขามีความสวยงามและสง่าราศีของพระองค์ และ อธิษฐานเผื่ออิสรภาพของพวกเขาให้หลุดจากทุกรูปแบบของการบีบบังคับในนามพระเยซู

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in West Africa.

Read More

ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทย คือ ศูนย์กลางของสปอร์ตเฟรนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังมีคนเพียงเล็กน้อยที่รู้จักพระคริสต์ คริสตจักรและผู้ก่อตั้งคริสตจักรมีความตื่นเต้นในผลกระทบของพันธกิจกีฬาในชีวิตของเยาวชนและครอบครัวของพวกเขา

84.6%

พุทธศาสนิกชน

เกิดเป็นคนไทย ต้องเป็นชาวพุทธ ทำให้ประชากรกว่า 60 ล้านคนยังไม่รู้จักพระคริสต์ แต่กีฬาเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างนี้ โดยการสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันข่าวประเสริฐ

FROM THE BLOG

Unwelcome, undeterred

Read More

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอโปรดนำอาณาจักรของพระองค์ ที่เปี่ยมด้วยความหวังที่ไม่สั่นคลอนมายังดินแดนนี้ ในการค้นหาสันติสุขภายในที่แท้จริง โปรดส่องสว่างในความคิดและจิตใจของพวกเขาให้ได้รู้จักกับพระองค์

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in Southeast Asia.

Read More

สหราชอาณาจักร

ในปี 2019 เราได้ริเริ่มพันธกิจในสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนชายขอบที่ไม่มีพ่อ หรือ ผู้ชายในการเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเขา

70% ของเยาวชน

ไม่มีศาสนา

จากงานวิจัยพบข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจ เพราะ 70% ของประชากรในประเทศอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปี อธิบายว่าตนเองเป็นคน “ไม่มีศาสนา”

FROM VIMEO

Meet the knitting ladies

ดูตอนนี้

คำอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานโอกาสมากขึ้นในการใช้กีฬาเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐให้แก่ผู้พลัดถิน และ ผู้ลี้ภัยใน UK ขอให้กีฬาจะเป็นเครื่องมือแห่งการฟื้นฟู

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in the UK.

Read More

อเมริกา

ประเทศที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกทั้งเนื้อที่ และ จำนวนประชากร อเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อสายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เราตื่นเต้นที่ได้บุกเบิกพันธกิจกีฬาเพื่อเข้าไปประกาศกับผู้ลี้ภัยในตอนกลางของอเมริกาตะวันออก

26 ล้านคน

จำนวนผู้ลี้ภัยในโลก

จำนวนผู้ลี้ภัยมากกว่า 2 ล้านคนได้เข้ามาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปี 1980 สปอร์ตเฟรนด์ได้จัดเตรียมคริสตจักรในอเมริกาเหนือเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อจะนำพระเจ้าไปถึงประตูบ้านของพวกเขา

FROM THE BLOG

Wonderful to be a coach

Read More

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ประกอบไปด้วยผู้ลี้ภัย และเหมือนกับพระองค์ที่ได้เคยเป็นผู้ลี้ภัยในช่วงแรกที่ได้เกิดมาในโลกนี้ โปรดแสดงความโปรดปรานมายังคนที่แสวงหาความปลอดภัย และโปรดวางผู้ติดตามพระองค์ไว้ในเส้นทางเดินของพวกเขา เพื่อสะท้อนให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ยินดีต้อนรับเสมอ

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ in the USA.

Read More

แคนาดา

จากชายฝั่งถึงชายฝั่ง, สนามเบสบอล, ลานสเก็ต, ลานสเก็ตน้ำแข็ง และสนามกีฬา ต่างถูกใช้สอยอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยเยาวชนที่ใช้ภาษาสากลอันแสนวิเศษอย่างหนึ่ง นั่นก็คือกีฬา!

6.5 ล้านคน

พูดภาษาอื่น

6.5 ล้านคนพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสที่บ้าน

FROM THE BLOG

Canadian Camps

Read More

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามขององค์เป็นที่รู้จักท่ามกลางเยาวชนในแคนาดาอีกครั้ง และขอทรงใส่พระวจนะแห่งชีวิตไว้ที่ปากของโค้ชใหม่ ๆ อีกมากมาย จากตะวันออกไปถึงตะวันตก

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts and skills to make disciples of Jesus Christ in Canada!

Read More

ประเทศใหม่ ๆ

พระเจ้ากำลังเปิดประตูสำหรับโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่เติบโตขึ้นในประเทศที่มีพันธกิจของเราอยู่ เช่นเดียวกันกับศักยภาพในการขยายพันธกิจเข้าไปในประเทศใหม่ ๆ ทั่วโลกนี้

40%

ไม่เป็นคริสเตียน

40% ของกลุ่มคนทั่วโลกยังมีชุมชนที่ไม่มีคริสเตียน

Join church-planting teams in communities across the world where there is no church and virtually no Christian witness.

Contact Us

คำอธิษฐาน

อธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างคนงานของพระองค์เพื่อเข้าร่วมกับทีม สปอร์ตเฟรนด์ในการสร้างศักยภาพและบุกเบิกพันธกิจกีฬาในสถานที่ใหม่ ๆ ทั่วโลก อธิษฐานที่พระองค์จะประทานทรัพยากรที่จำเป็นและขยายพันธกิจออกไป

Opportunity

You can join the team! Offer God your passions, gifts, and skills to make disciples of Jesus Christ.

Read More

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับการรับใช้ของสปอร์ตเฟรนด์ทั่วโลก กรุณาติดต่อเรา