ทรัพยากรต่าง ๆ

เราหวังว่าทรัพยากรเหล่านี้จะหนุนใจคุณ เมื่อได้อ่านว่าพระเจ้ากำลังทำงานอย่างไรบ้างในการนำความหวังไปยังเยาวชน ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาทั่วโลก

Stories from the Field 2020

2020 Year-End Review

2019 Year-End Review
2018 Year-End Review
2017 Year-End Review

English Brochure

French Brochure

Spanish Brochure

7 Days of Prayer Guide