สร้างสาวก
ผ่านการกีฬา

เราเชื่อมั่นว่าไม่ควรมีใครสักคน ที่มีชีวิตอยู่และตายไปโดยไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อแบ่งปันถ้อยคำแห่งความหวังแก่เยาวชน ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

เราเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

สปอร์ตเฟรนด์ คือหนึ่งในพันธกิจขององค์กรมิชชั่นชื่อว่า SIM (เอสไอเอ็ม/ซิม) ซึ่งทำงานมิชชั่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 70 ประเทศมานานกว่า 125 ปี

250,000+

คือจำนวนเยาวชนที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา ด้วยความรักของพระคริสต์ ในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้

มีบางสิ่งที่คุณทำ และ ช่วยเหลือได้เสมอ

อธิษฐาน

“โดยการอธิษฐาน” เป็นคติประจำขององค์กร SIM ตั้งแต่ปี 1893 และนี้คือโอกาสพิเศษของคุณในการร่วมใจอธิษฐานแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในนามของพันธกิจ Sports Friends ด้วยกันกับเราได้เสมอ

Give

Give monthly and join our amazing community of Game Changers who are reaching young people with the love of Christ on an ongoing basis.

รับใช้

เรามองหาคนมีใจมาร่วมรับใช้กับทีมของเราที่อยู่ทั่วโลกมากขึ้น ภาระใจ ของประทาน และทักษะของคุณสามารถใช้เพื่อเกียรติสิริของพระเจ้าได้เสมอ