พื้นที่ทำพันธกิจ


ปัจจุบันสปอร์ตเฟรนด์ทำพันธกิจใน 4 ทวีป และ 15 ประเทศ
คลิกบนแผนที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของเราในแต่ละประเทศ©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM