ดาวน์โหลด
สื่อสิ่งพิมพ์


โบรชัวร์แนะนำสปอร์ตเฟรนด์

เอกสารแผ่นพับแนะนำองค์กรสปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทยและพันธกิจกีฬา เนื้อหาภายในเอกสารประกอบด้วย:
• ประวัติความเป็นมาของเรา
• ทำไมต้องเป็นกีฬา?
• สปอร์ตเฟรนด์สามารถรับใช้ท่านและคริสตจักรของท่านได้อย่างไร?
• ความเห็นจากศิษยาภิบาล...
• ประโยชน์ของพันธกิจกีฬาที่มีต่อเยาวชนและคริสตจักรมีอะไรบ้าง?

แผ่นพับขนาด 15.5 x 18 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี สามารถติดต่อขอรับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย

ดาวน์โหลด
โบรชัวร์แนะนำสปอร์ตเฟรนด์

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM