เราช่วยเหลือคริสตจักรได้อย่างไร?

การแข่งขันฟุตบอลคริสตมาสคัพ เป็นอีกทางหนึ่งที่สปอร์ตเฟรนด์จัดขึ้นเพื่อช่วยคริสตจักรใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการประกาศกับเยาวชน


สปอร์ตเฟรนส์สามารถรับใช้ท่านและคริสตจักรของท่านได้อย่างไร?

• การอบรมของเราสามารถช่วยให้คริสตจักรเข้าใจว่ากีฬาสามารถเป็นเครื่องมือทำพันธกิจ

• เราสามารถให้การอบรมอาสาสมัครและผู้นำในคริสตจักรทั้งในด้านทักษะโค้ชกีฬา และพันธกิจเพื่อพัฒนาโครงการพันธกิจด้านกีฬาที่มีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง

• เราสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้นำเหล่านั้น – ให้การสนับสนุน การอบรม และหนุนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้งานรับใช้ของเขาเติบโต

• เราสามารถจัดค่ายกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อผู้นำคริสตจักรจะสามารถนำเยาวชนของตนมาเข้าร่วม

• เราสามารถช่วยพัฒนาอบรมผู้นำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในพันธกิจกีฬาให้กับคริสตจักรท้องถิ่น

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM