ประวัติความเป็นมา

ในปี 2002 พระเจ้าได้ให้นิมิตแก่โค้ชท่านหนึ่งกับเพื่อนนายธนาคารของเขา ท่านทั้งสองมีภาระใจอยากเห็นเด็กเยาวชน และครอบครัวของเขา รวมทั้งชุมชนของพวกเขา มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ผ่านทางพันธกิจกีฬา ปัจจุบันนี้ความฝันนี้ก็เป็นจริง เพราะมีคริสตจักรนับพัน ๆ คริสตจักรทั่วโลกได้รับการสนับสนุนจากสปอร์ตเฟรนด์ ในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ สปอร์ตเฟรนด์เริ่มต้นที่ประเทศเอธิโอเปีย พระเจ้าได้ทรงเคลื่อนไหวอย่างมากในคริสตจักรต่าง ๆ และมีคริสตจักรถูกก่อตั้งใหม่กว่า 150 แห่ง ผ่านพันธกิจด้านกีฬาทั่วทั้งทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา


สปอร์ตเฟรนด์ พร้อมรับใช้คริสตจักรของท่าน โดยเราเตรียมการอบรมวิธีการเริ่มพันธกิจ สนับสนุนทรัพยากรพันธกิจ และติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้นำพันกิจกีฬาให้กับคริสตจักรของท่าน ลองจินตนาการถึงผลฝ่ายวิญญาณที่จะเกิดขึ้นจากอาสาสมัครในคริสตจักรของท่าน ซึ่งได้รับการฝึกฝนและอบรมวิธีการประกาศโดยใช้พันธกิจกีฬา


"สปอร์ตเฟรนด์ พร้อมร่วมรับใช้คริสตจักรของท่าน"


ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM